Rechtbank Haarlem 24 december 2004 (zgn. redactielid), LJN AR8212. (ECLI:NL:RBHAA:2004:AR8212)
Rechtbank Haarlem 24 december 2004 (zgn. redactielid), LJN AR8212. (ECLI:NL:RBHAA:2004:AR8212)

De rechtbank Haarlem veroordeelt een verdachte terzake van het plegen van schennis en een poging tot het bewegen van een minderjarige tot ontuchtige handelingen tot het verrichten van 180 uren werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes maanden. Verdachte heeft via het internet contact gelegd met een zeer jong (negenjarig) meisje, waarbij hij zich presenteerde als een 17-jarig redactielid van een tijdschrift. Tijdens dit chatten heeft hij met behulp van een webcam zijn ontblote geslachtsdeel getoond aan dit meisje. Voorts heeft verdachte getracht het meisje ertoe te bewegen bij zichzelf seksuele handelingen te plegen. De rechtbank ontslaat verdachte van alle rechtsvervolging terzake van de tenlastegelegde oplichting. Het versturen van een foto via de computer of van een beeld met behulp van een daarop aangesloten webcam kan volgens de rechtbank niet worden aangemerkt als een "afgifte van een goed" als bedoeld in art. 326 van het Wetboek van Strafrecht, nu een dergelijke foto of beeld niet uit de beschikkingsmacht van de verzender geraakt..


Categorie├źn: nocategory, Webcam