Rechtbank Haarlem 30 september 2008 (komsnel), LJN BF7111 (ECLI:NL:RBHAA:2008:BF7111)
Rechtbank Haarlem 30 september 2008 (komsnel), LJN BF7111 (ECLI:NL:RBHAA:2008:BF7111)

MSN contact, poging tot ontucht, bedreiging met verkrachting. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte pogingen tot door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding een/meer personen, waarvan de dader weet dat deze de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft/hebben bereikt, opzettelijk te bewegen ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van hem te dulden. Voorts acht de rechtbank bewezen dat de verdachte een poging tot oplichting heeft gedaan en een slachtoffer heeft bedreigd met verkrachting. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden en beveelt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot twaalf maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd. De rechtbank stelt daarbij een proeftijd vast van twee jaren.


Categorie├źn: Identiteitsfraude, nocategory