Rechtbank Haarlem 8 september 2011 (pharming ING), LJN BS8878 (ECLI:NL:RBHAA:2011:BS8878)Rechtbank Haarlem 8 september 2011 (pharming ING), ECLI:NL:RBHAA:2011:BS8878, LJN BS8878

Strafvordering: Het bevel pseudokoop bevat, zoals vereist in art. 126i, lid 3 onder a, S een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de verdachte, namelijk "De tot nu toe onbekende verdachte, die door tussenkomst van www.gaychat.nl personen werft voor het ter beschikking stellen van hun bankrekening, zodat die persoon geld dat op frauduleuze wijze is verkregen met gebruikmaking van de ter beschikking gestelde bankpas contact kan opnemen e.e.a. met het oogmerk de ware identiteit van diegene die het frauduleuze geld opneemt te verhullen".


In het bevel heeft de officier van justitie bepaald dat aan het bevel uitvoering dient te worden gegeven op de wijze als omschreven in het proces-verbaal van aanvraag. Het proces-verbaal van aanvraag houdt onder het kopje "Uitvoering" onder andere in "Gebruikmaken van een bestaand profiel of nieuw profiel om zodoende via een chatforum in contact te treden met een ronselaar". Dit is naar het oordeel van de rechtbank afdoende begrensd.


Strafrecht: Verdachte heeft rekeninghouders van de ING-bank samen met anderen meerdere malen opgelicht en bewogen tot het ter beschikking stellen van gegevens, door zich telkens voor te doen als medewerker van die bank door middel van een opgemaakte nepsite van deze bank, waarbij in die valse hoedanigheid de rekeninghouders werden gevraagd in te loggen op deze site. Met gebruikmaking van de op deze wijze valselijk verkregen inloggegevens en later (telefonisch) afgevangen tan-codes door middel van wijziging van het telefoonnummer van de betreffende rekeninghouder, heeft verdachte en/of zijn mededader(s) zich vervolgens tegenover de ING voorgedaan als de rechtmatige eigenaar/gemachtigde van die bankrekeningen en gelden van die bankrekeningen overgeschreven naar bankrekeningen van zogenaamde katvangers (personen die daarvoor hun rekening ter beschikking hadden gesteld), teneinde over deze gelden te kunnen beschikken, zonder daarbij zelf traceerbaar te zijn. Verdachte heeft hierdoor de ING-bank financieel benadeeld en het vertrouwen van de betrokken rekeninghouders in het betalingsverkeer schade toegebracht, hetgeen ook zijn neerslag heeft op het maatschappelijk vertrouwen in het bancaire betalingsverkeer. Tevens heeft verdachte zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het witwassen van aanzienlijke geldbedragen door nadat op frauduleuze wijze bedragen van de rekeninghouders van de ING waren verkregen, deze gelden op te nemen van de rekeningen van de ingeschakelde katvangers. Door witwaspraktijken wordt het plegen van criminele activiteiten in stand gehouden en indirect ook bevorderd. Witwassen vormt een ernstige bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan.


Categorie├źn: Computercriminaliteit, Identiteitsfraude, Internetbankieren, nocategory, Oplichting, Strafrecht, Strafvordering

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,