Rechtbank Leeuwarden 23 april 2013 (zorgtoeslag), LJN BZ7861 (ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ7861)Rechtbank Leeuwarden 23 april 2013 (zorgtoeslag), ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ7861, LJN BZ7861

Rechtsvraag: heeft X haar aanvraag zorgtoeslag tijdig via internet ingediend?


Volgens de Belastingdienst dienen voor een aanvraag zorgtoeslag op de website de gegevens van de aanvrager te worden ingevuld. Daarna moeten deze worden ondertekend met de DigiD-code. De gegevens worden vervolgens naar de DigiD-portal verzonden. De aanvrager dient dan opnieuw de DigiD-code in te voeren, waarna de portal de gegevens controleert. Wanneer de tweede invoer van de DigiD-code is geverifieerd, worden de gegevens doorgestuurd naar de desbetreffende instantie, in het onderhavige geval de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft opgemerkt dat de aanvraag pas dan wordt doorgestuurd als de DigiD-code voor de tweede keer wordt ingevoerd.


Na ontvangst van de aanvraag door de Belastingdienst, krijgt de aanvrager een ontvangstbevestiging. Nu X ter zitting heeft gesteld bij de aanvraag van 28 februari 2012 slechts eenmaal de code te hebben ingevoerd en zij geen ontvangstbevestiging heeft gekregen, heeft volgens de Belastingdienst geen verificatie en doorzending van de gegevens plaatsgevonden.

Gelet op deze uiteenzetting heeft de Belastingdienst op niet onaannemelijke wijze aangetoond dat de aanvraag zorgtoeslag van 28 februari 2012 van X niet is ontvangen. Nu X deze procedure onvoldoende heeft weersproken en zij slechts de verzendbevestiging en niet tevens een ontvangstbevestiging heeft overgelegd, is zij niet geslaagd in de op haar rustende bewijslast ten aanzien van haar stelling dat de digitale aanvraag van 28 februari 2012 ook daadwerkelijk door de Belastingdienst is ontvangen.


Categorie├źn: Belastingrecht, Bestuursrecht, nocategory

Tags: , , ,