Rechtbank Leeuwarden 26 mei 2010 (gestolen auto op marktplaats), LJN BM5910 (ECLI:NL:RBLEE:2010:BM5910)Rechtbank Leeuwarden 26 mei 2010 (gestolen auto op marktplaats), ECLI:NL:RBLEE:2010:BM5910, LJN
**BM5910**

Revindicatie van doorverkochte gestolen auto bij consument stuit af op art. 3:86 lid 3 sub a BW – maar de verkopende autohandelaar die auto inkocht via marktplaats.nl pleegt wel een onrechtmatige daad ten opzichte van de eigenaar.


Vooropgesteld moet worden dat X een professioneel autohandelaar is, die ervaren is in de inkoop van tweedehands auto’s voor haar bedrijf, meer in het bijzonder in de merken waarin zij zich heeft gespecialiseerd. Vanuit haar professionele achtergrond dient X extra bedacht te zijn op de mogelijkheid dat een haar aangeboden tweedehands auto van diefstal afkomstig zou kunnen zijn, te meer waar deze op het internet door een onbekende wordt aangeboden.


Categorieën: nocategory, Online veilingen-marktplaats, Onrechtmatige daad

Tags: , , , ,