Rechtbank Limburg 11 februari 2016 (Medpace), ECLI:NL:RBLIM:2016:1190

Rechtbank Limburg 11 februari 2016 (Medpace), ECLI:NL:RBLIM:2016:1190

Voor zover voor internetrecht van belang: niet is komen vast te staan dat de documenten en informatie zoals gesteld door Medpace en gebruikt door gedaagde sub 1 en gedaagde sub 2 uniek én eigendom zijn/waren van Medpace. Medpace kan, gelet op de gemotiveerde betwisting van gedaagden c.s., niet volstaan met alleen het blote stellen dat de onderwerpelijke documenten haar eigendom waren/zijn en dat deze uniek zijn. Zeker, nu naar onweersproken is komen vast te staan, de documenten en informatie vrijelijk via internet kunnen worden verkregen.

Categorieën: Openbaar