Rechtbank Limburg 11 oktober 2017 (spel via internet), ECLI:NL:RBLIM:2017:9864

Rechtbank Limburg 11 oktober 2017 (spel via internet), ECLI:NL:RBLIM:2017:9864

De stellingen van partijen met betrekking tot de koopovereenkomst en het op het voormalige adres van de minderjarige en gedaagde afgeleverde spel staan lijnrecht tegenover elkaar. Direct Pay beroept zich op de rechtsgevolgen van de door haar gestelde feiten en omstandigheden, zodat zij de bewijslast draagt van haar stellingen. Uit de stellingen van partijen en de door hen overgelegde stukken blijkt in onvoldoende mate dat het spel door de minderjarige is gekocht en of dat het onderhavige spel door haar in ontvangst is genomen. Aan wie het spel dan wel is afgegeven is niet duidelijk geworden, nu in dat verband een handtekening voor ontvangst van degene die het spel in ontvangst heeft genomen ontbreekt. Direct Pay heeft in dat verband ook geen verklaring van de betreffende medewerker van PostNL, die het spel heeft bezorgd op het toenmalige adres, overgelegd, waaruit zou kunnen blijken aan wie het spel is afgegeven, noch in dat verband een specifiek en concreet bewijsaanbod gedaan.

Het is voldoende aannemelijk is dat de minderjarige niet degene is geweest die het spel op het toenmalige adres van gedaagde in ontvangst heeft genomen.

Op grond van vorenstaande kan dan ook niet van de juistheid van de stellingen van Direct Pay worden uitgegaan. Bij gebreke van een concreet en specifiek bewijsaanbod door Direct Pay ziet de kantonrechter geen aanleiding om Direct Pay toe te laten tot bewijslevering van haar stellingen,

zodat de vorderingen van Direct Pay dienen te worden afgewezen.

Categorie├źn: Bewijs (privaatrechtelijk), E-commerce

Tags: ,