Rechtbank Limburg 17 april 2019 (riooljournalistiek), ECLI:NL:RBLIM:2019:3553

Rechtbank Limburg 17 april 2019 (riooljournalistiek), ECLI:NL:RBLIM:2019:3553

Commotie over burgemeestersbenoeming. Eiser (journalist) heeft vertrouwelijk gesprek in de raadszaal gehoord en daarover gepubliceerd. De bewegingen van eiser in de gangen van het raadshuis zijn geregistreerd op geluidloze beelden van camera’s die ter beveiliging in het raadhuis zijn aangebracht. Gemeente publiceert die beelden op haar website.

Gelet op art. 8 EVRM handelt de gemeente in principe onrechtmatig door de camerabeelden openbaar te maken. Door de gemeente aangevoerde rechtvaardigingsgronden (strafbaar feit door gedaagde, algemeen belang, publiek belang van de burgers van de gemeente, ter bescherming van integriteit als overheidsorgaan en als werkgever, Wet Openbaarheid van Bestuur, toestemming van de krant, en “maximale openheid”) worden door de rechter afgewezen. De mate waarin eiser in zijn privacy is gekwetst door de onderhavige wijze van openbaarmaking is dermate groot dat wordt vastgesteld dat de gemeente de haar toekomende vrijheid van meningsuiting heeft misbruikt.

Categorieën: Filmpjes op internet, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , ,