Rechtbank Limburg 17 januari 2018 (Bralex), ECLI:NL:RBLIM:2018:310

Rechtbank Limburg 17 januari 2018 (Bralex), ECLI:NL:RBLIM:2018:310

Vaststaat dat gedaagde de door hem bestelde producten buiten de retourtermijn van 14 dagen heeft teruggestuurd.

Gedaagde voert verder tegen de vordering aan dat Bralex heeft geweigerd om voor hem essentiële informatie aangaande de geleverde producten te verstrekken. Zo ontbrak bij de levering enige productinformatie en een bijsluiter met informatie op welke wijze de producten in gebruik moesten worden genomen. Met name het ontbreken van deze belangrijke informatie heeft gedaagde aanleiding gegeven de goederen – weliswaar te laat – te retourneren.

Tussen partijen is niet in debat dat er in het onderhavige geval sprake is van een koop op afstand. Bralex is dan ook op grond van het bepaalde in artikel 6:230m lid 1 onder a BW gehouden om – kort samengevat – aan gedaagde als koper de nodige informatie omtrent het product te verschaffen. In deze zaak is naar het oordeel van de kantonrechter in ontoereikende mate gebleken dat Bralex aan deze verplichting heeft voldaan. Vordering afgewezen.

Categorieën: E-commerce

Tags: , , ,