Rechtbank Limburg 18 augustus 2020 (broodfokker), ECLI:NL:RBLIM:2020:6117

Rechtbank Limburg 18 augustus 2020 (broodfokker), ECLI:NL:RBLIM:2020:6117

Geschil over berichten op Facebook met betrekking tot een hondenfokker.

Zelfs als sprake zou zijn van onrechtmatige uitlatingen dan zou de verzochte voorziening worden geweigerd. Artikel 6:167 BW kent de voorzieningenrechter een discretionaire bevoegdheid toe: de voorzieningenrechter kan de gevraagde voorziening, in het geval dat sprake is van onrechtmatige uitlatingen, weigeren indien de rectificatie geen passende oplossing is. Daarvan is in dit geval sprake. Vast staat dat gedaagde het bericht weliswaar heeft verwijderd, maar het bericht is niet helemaal van Facebook verdwenen. In de Facebook-accounts van de personen die het bericht van gedaagde hebben gedeeld, is het bericht zelf weliswaar niet langer meer zichtbaar en staat vermeld “dit bericht is verwijderd”, maar de reacties op het gedeelde bericht zijn nog wel steeds in de tijdslijn terug te vinden. Daarnaast zijn er personen die een printscreen of foto hebben gemaakt van het bericht van gedaagde welke zij  op hun eigen profiel hebben geplaatst. De verwijdering van het bericht door gedaagde heeft daarop geen invloed gehad en hetzelfde geldt voor een rectificatie door gedaagde – die dan logischerwijs via hetzelfde sociale medium (Facebook) zou moeten plaatsvinden – , temeer nu niet gezegd is dat dezelfde personen een rectificatie zullen delen waardoor het bereik en daarmee het effect van een eventuele rectificatie zodanig gering is dat het geen passende oplossing biedt.

 

Categorieën: Foto's, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites

Tags: , , , , , ,