Rechtbank Limburg 19 september 2019 (email OR-leden), ECLI:NL:RBLIM:2019:8373

Rechtbank Limburg 19 september 2019 (email OR-leden), ECLI:NL:RBLIM:2019:8373

De directe aanleiding voor deze procedure vormt een door en in opdracht van de gemeente Maastricht uitgevoerd onderzoek (hierna ‘het onderzoek’), waarbij de (zakelijke) e-mailboxen van 41 ambtenaren van de gemeente, waaronder 12 leden van de OR, zijn doorzocht door een extern bureau. In de media wordt dit stelselmatig aangeduid als ‘de spionage-affaire’.

De kantonrechter is van oordeel dat de opzet, omvang en wijze van onderzoek niet proportioneel is in relatie tot het nagestreefde doel. De OR mocht erop vertrouwen dat zij hierover vertrouwelijk met (overige) medewerkers van de gemeente informatie kon uitwisselen, bijvoorbeeld via e-mail. Hiermee samenhangend dient het belang van vertrouwelijke informatie-uitwisseling in dit geval zwaarder te wegen dan het belang van de gemeente bij het onderzoeken van de inhoud van de mailboxen.

Categorieën: Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht, E-mail