Rechtbank Limburg 20 maart 2018 (failliet), ECLI:NL:RBLIM:2018:2751

Rechtbank Limburg 20 maart 2018 (failliet), ECLI:NL:RBLIM:2018:2751

Verzoek om zoekresultaten uit pagerank van Google te verwijderen.

Met Google is de rechtbank van oordeel dat de informatie die in de URL’s staat opgenomen niet irrelevant is. De informatie is namelijk om meerdere redenen nog steeds actueel en relevant. Allereerst zijn de betreffende faillissementen nog niet afgewikkeld en loopt er bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch nog een procedure tegen verzoeker inzake bestuurdersaansprakelijkheid. Hier komt bij dat berichten over faillissementen waarbij fraude of wanbeleid mogelijk een rol hebben gespeeld onderwerp zijn van een maatschappelijk debat. Het publiek heeft er derhalve belang bij om (journalistieke) berichtgeving, uit verschillende bronnen en niet enkel en alleen via insolventies.rechtspraak.nl – een bij het brede publiek niet bekende en ook niet gemakkelijk te raadplegen bron (immers alleen als de naam van de vennootschap wordt ingetypt) – hieromtrent te kunnen vinden.

Dat de (inhoudelijke) informatie in de URL’s onjuist is heeft verzoeker, bij gemotiveerde

betwisting van Google, niet kunnen aantonen.

Categorieën: Dataprotectie, Right to be forgotten

Tags: , , , , , , , , , , ,