Rechtbank Limburg 21 februari 2018 (fysio), ECLI:NL:RBLIM:2018:1801

Rechtbank Limburg 21 februari 2018 (fysio), ECLI:NL:RBLIM:2018:1801

Geschil tussen Fysio Roermond en Fysiotherapie Roermond. De kantonrechter is van oordeel dat de handelsnaam van verzoeker (Fysio Roermond) zuiver beschrijvend van karakter is. Immers de aanduidingen “fysio” beschrijft de diensten die verzoeker aanbiedt terwijl het woord “Roermond” aanduidt in welke plaats die diensten worden aangeboden.

In zijn arrest van 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten en dat het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook als dit gevaar voor verwarring veroorzaakt, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.

In dat verband heeft verzoeker gesteld dat hij vreest dat patiëntengegevens bij de verkeerde praktijk terechtkomen, wat gelet op het delicate karakter daarvan een zeer ernstige kwestie is. Naar het oordeel van de kantonrechter is dit, zo dit zich al zou voordoen, echter geen bijkomende omstandigheid zoals door de Hoge Raad wordt bedoeld.

Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht

Tags: , , , ,