Rechtbank Limburg 22 augustus 2016 (Irma Grese), ECLI:NL:RBLIM:2016:7288

Rechtbank Limburg 22 augustus 2016 (Irma Grese), ECLI:NL:RBLIM:2016:7288

De rechtbank stelt vast dat verdachte in de door hem geplaatste tweet officier van justitie mr. X, ter zake van de rechtmatige uitoefening van haar bediening, heeft vergeleken met Irma Grese. De rechtbank is, anders dan de verdediging, van oordeel dat deze vergelijking, gelet op de gruwelijkheden die Irma Grese (als SS-kampbewaarster) gedurende de Tweede Wereldoorlog in verschillende concentratiekampen heeft begaan, op zichzelf een beledigend karakter heeft.

Bij een openbare tweet als de onderhavige, waarin wordt gereageerd op een nieuwsbericht

en op tweets van andere twitteraars, kán sprake zijn van een maatschappelijk debat. In deze zaak gaat het om een publiek debat tussen burgers op Twitter, naar aanleiding van de bekendmaking van de eis van het openbaar ministerie in een strafzaak. Verdachte heeft zich – in de hoedanigheid van politicus – in dit publiek debat gemengd door een tweet te plaatsen. In zijn tweet vergelijkt hij X, die als officier van justitie betrokken is bij de strafzaak met Irma Grese. De verdachte spreekt in dezelfde tweet de wens uit dat deze officier van justitie nog dezelfde dag zal verongelukken.

De tweet van de verdachte houdt naar het oordeel van de rechtbank geen uitnodiging aan andere twitteraars in om met verdachte een constructief debat aan te gaan over de eis van het openbaar ministerie in de strafzaak. Integendeel, uit de inhoud van de tweet blijkt overduidelijk de intentie van verdachte om een negatieve kwalificatie te geven van de persoon van de officier van justitie, door haar te vergelijken met Irma Grese. De rechtbank ziet niet in hoe deze uitlating, die onnodig kwetsend en beledigend is, een bijdrage kan leveren aan een maatschappelijk debat.

Volgt veroordeling tot  € 500,- geldboete.

Categorieën: Belediging (strafrecht), Twitter, Uitingsdelicten, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , ,