Rechtbank Limburg 22 februari 2017 (boxershorts), ECLI:NL:RBLIM:2017:1558

Rechtbank Limburg 22 februari 2017 (boxershorts), ECLI:NL:RBLIM:2017:1558

Vast staat dat Koopjedeal.nl en gedaagde partij een koopovereenkomst hebben gesloten. Uit hoofde daarvan is gedaagde partij een bedrag van € 34,90 verschuldigd, bestaande uit de koopprijs van de boxershorts en de verzendkosten. De schoenen zijn immers geretourneerd. Gedaagde partij stelt aan de verplichtingen uit de koopovereenkomst te hebben voldaan door een bedrag van € 29,95 te betalen. Dit verweer slaagt echter niet. Op de eerste plaats was gedaagde partij geen € 29,95 verschuldigd, maar moesten ook de verzendkosten ad € 4,95 betaald worden. Daarnaast blijkt uit het als productie bij conclusie van antwoord overgelegd transactie-overzicht niet dat de betaling betrekking heeft op de overeenkomst met Koopjedeal.nl. Bij de betaling is immers geen kenmerk of omschrijving vermeld.

Gelet op het voorgaande kan niet in rechte vastgesteld worden dat gedaagde partij (deels) aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Het verweer wordt daarom verworpen, waardoor de stellingen van eisende partij komen vast te staan en de vordering van eisende partij kan worden toegewezen, met inbegrip van de gevorderde rente en buitengerechtelijke kosten.

Categorieën: Bewijs (privaatrechtelijk), E-commerce

Tags: , , , ,