Rechtbank Limburg 22 januari 2019 (met de minderjarigen), ECLI:NL:RBLIM:2019:497

Rechtbank Limburg 22 januari 2019 (met de minderjarigen), ECLI:NL:RBLIM:2019:497

Voor een bewezenverklaring van het in de delictsomschrijvingen van de artikelen 244, 245 en 247 Sr opgenomen bestanddeel ‘met’ is een relevante interactie tussen de verdachte en de minderjarige vereist. Gelet op de bewijsmiddelen heeft verdachte de meisjes bewogen tot seksuele handelingen terwijl hij meekeek. Hij heeft hen telkens aangespoord tot het verrichten van meer (vergaande) handelingen door complimentjes te geven en zijn eigen seksuele gedrag en gevoel te beschrijven.

In een enkel geval heeft hij het slachtoffer zelfs punten gegeven, zulks kennelijk met de bedoeling het slachtoffer “te motiveren” gevolg te geven aan de aanwijzingen die hij gaf. Voorts heeft verdachte uitleg gegeven over hetgeen de seksuele handelingen volgens hem inhouden; hij gaf hen als het ware “les”.

Daarnaast heeft verdachte zich voorgedaan als een veel jonger persoon die vanwege een defecte webcam of lege accu niet zichtbaar was. Hiermee heeft hij hun vertrouwen gewonnen.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte hiermee de meisjes, als het ware, digitaal bij de hand genomen. Hij heeft ze geleid naar de ontuchtige handelingen en daarmee in zijn ontucht betrokken. De vereiste relevante interactie is daarmee – zelfs in de vorm van intense en indringende manipulatie – gegeven.

Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de verdachte de ontuchtige handelingen met de minderjarigen heeft gepleegd.

Categorieën: Chat, Webcam, Zedendelicten

Tags: , , , , , , ,