Rechtbank Limburg 23 februari 2015 (geheimhoudingsplicht gemeenteraad), ECLI:NL:RBLIM:2015:1439

Rechtbank Limburg 23 februari 2015 (geheimhoudingsplicht gemeenteraad), ECLI:NL:RBLIM:2015:1439

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte een uit hoofde van zijn gemeenteraadlidmaatschap opgelegde geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Geheimhouding houdt in dat niet in het openbaar mag worden gesproken over deze informatie en dat de informatie niet aan derden mag worden geopenbaard. Publiceren van de huurprijs op internet is openbaring aan derden. De website van is 24 uur per dag vrij toegankelijk voor iedereen met internetverbinding.

Verdachte heeft erkend dat hij verantwoordelijk was voor het plaatsen van bovengenoemde informatie op de verschillende sociale media.

De rechtbank wijst het verweer af dat verdachte niet opzettelijk zijn geheimhouding heeft geschonden door berichten op sociale-media te (laten) plaatsen. Een ander oordeel zou betekenen dat verdachte zijn geheimhoudingsplicht zou kunnen omzeilen door de stukken niet in te zien en vervolgens informatie afkomstig van derden, waarvan verdachte redelijkerwijs moet weten dat die informatie overeenkomt met/aansluit bij informatie waarop geheimhouding rust, openbaar te maken. Toch: technische vrijspraak.

Categorie├źn: Sociaal zekerheidsrecht

Tags: , , , , ,