Rechtbank Limburg 24 oktober 2016 (gedupeerd), ECLI:NL:RBLIM:2016:9210

Rechtbank Limburg 24 oktober 2016 (gedupeerd), ECLI:NL:RBLIM:2016:9210

Geschil over weigering van ISP Vodafone om de NAW-gegevens van haar abonnee aan eiser bekend te maken. Toetsing aan criteria uit Lycos/Pessers.

Voor derden is glashelder dat de berichten betrekking hebben op eiser. Reëel belang bij verkrijging van de NAW-gegevens is gelegen in de omstandigheid dat eiser de identiteit van de beheerder(s) van Facebookgroep I en Facebookgroep II door wie de berichten zijn geplaatst tot op heden niet heeft kunnen achterhalen. Eiser heeft, zo heeft hij onweersproken gesteld, via Facebook (zijn raadsman heeft een bericht op Facebookgroep I doen plaatsen met het verzoek aan de beheerder(s) om zijn identiteit kenbaar te maken) en via de e-mailadressen die bij registratie van de door de beheerder(s) gebruikte gebruikersnamen zijn opgegeven, getracht contact te krijgen met de beheerder(s) en hun identiteit te achterhalen. Dit is niet gelukt. Voorts heeft eiser voldoende aannemelijk gemaakt dat in dit geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens van de abonnee te achterhalen. Eiser beschikt behalve over het IP-adres dat te herleiden is naar de abonnee van Vodafone, niet over ander informatie waarmee de NAW-gegevens van de abonnee kunnen worden achterhaald.

Ten slotte geldt dat een afweging van de betrokken belangen in dit geval in het voordeel van eiser uitvalt. eiser moet tegen het mogelijk onrechtmatig handelen van de beheerder(s) van de Facebookgroepen kunnen optreden. Daarvoor is noodzakelijk dat hij de identiteit van de beheerders achterhaalt. Dit belang weegt zwaarder dan het belang van Vodafone om de NAW-gegevens van haar abonnee niet te verstrekken. Vodafone vervult in deze kwestie slechts een faciliterende rol doordat zij de internetaansluiting met gebruikmaking waarvan de berichten zijn geplaatst aan haar abonnee heeft verstrekt. Dat zij afgezien van de op haar rustende verplichting om zorgvuldig om te gaan met de NAW-gegevens van haar abonnees, een zelfstandig belang heeft dat zich verzet tegen het verstrekken van de NAW-gegevens van deze abonnee en dat dat belang zwaarder weegt dan het belang van eiser om de identiteit van de beheerder(s) te achterhalen en in rechte op te kunnen komen tegen het mogelijk onrechtmatig handelen van de beheerder(s) is niet gesteld.

Het belang van de abonnee om anoniem te blijven prevaleert evenmin boven het belang van eiser bij afgifte van de NAW-gegevens, aangezien er geen aanwijzingen zijn dat eiser de identiteit van de beheerder(s) op andere wijze dan via de abonnee kan achterhalen. Het belang van de abonnee bij vrijheid van meningsuiting en het belang om die mening anoniem te kunnen uiten, dient anders dan Vodafone stelt in wezen niet bij de door de voorzieningenrechter te maken belangafweging te worden betrokken, aangezien Vodafone en de abonnee zich op het standpunt stellen dat de abonnee niet (een van) de beheerder(s) van de Facebookgroepen is en aldus niet verantwoordelijk is voor de plaatsing van de berichten. Voor zover de abonnee wél als beheerder verantwoordelijk zou zijn voor de plaatsing van de berichten, geldt dat het belang van de abonnee om zijn of haar mening te kunnen uiten en om dat anoniem te doen niet prevaleert boven het belang van eiser bij afgifte van de NAW-gegevens van de abonnee. Het belang van de abonnee als beheerder om vrijelijk en anoniem zijn of haar mening kan uiten is niet absoluut en mag, zoals het gerechtshof in de zaak Lycos / Pessers overwoog en waarbij de voorzieningenrechter zich aansluit, in het bijzonder niet worden misbruikt om (mogelijk) onrechtmatige en schadelijke uitlatingen over een derde te doen en zich daarbij volledig te onttrekken aan iedere mogelijkheid om door die derde ter verantwoording te worden geroepen.

Categorieën: Doorgeven NAW-gegevens

Tags: ,