Rechtbank Limburg 27 augustus 2014 (Goede vrijdag wijn en spijs), ECLI:NL:RBLIM:2014:7598Rechtbank Limburg 27 augustus 2014 (Goede vrijdag wijn en spijs), ECLI:NL:RBLIM:2014:7598


Auteursrechtinbreuk door overname van foto’s op internet.


Gedaagde acht zich gerechtigd tot het gebruik van de beide foto’s, omdat deze in Google het label dragen “voor commercieel hergebruik, inclusief aanpassing”, hetgeen volgens gedaagde betekent “dat de foto gebruikt mag worden, zonder de fotograaf hiervan op de hoogte te stellen”. Hij wijst er op dat één bepaalde foto nog steeds heel gemakkelijk, openbaar en zonder kopieerbescherming op Google Afbeeldingen te vinden is en stelt dat het op de weg van eiser gelegen had om zijn foto’s te blokkeren ter voorkoming van verder gebruik op internet.


Het is een veel voorkomend misverstand dat alles wat online staat, door iedereen gebruikt mag worden. Ook als dat er niet expliciet bij vermeld is, rust op een foto echter vaak een auteursrecht. Dat is in élk geval zo als het gaat om foto’s als de onderhavige met een eigen oorspronkelijk karakter. Daarbij maakt het niet uit welke bedoeling de gebruiker bij publicatie gehad heeft en of deze zich daarbij wel of niet bewust was van het feit, dat daarmee misschien inbreuk gemaakt wordt op het auteursrecht van iemand anders. Een door een zoekmachine zoals Google daaraan gekoppeld label doet aan het vorenstaande niet af.


Door (een van) de onderhavige foto’s op de website en een Facebookpagina te plaatsen en deze ook nog eens te gebruiken in een eigen uitnodiging op internet, heeft gedaagde bij herhaling inbreuk gemaakt op het auteursrecht van eiser. Vaststaat dat gedaagde daarbij niet de naam van eiser vermeld heeft en dat de foto’s niet altijd in het geheel weergegeven zijn (eiser spreekt van “verminking” van de foto’s), waardoor ook een inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van eiser is komen vast te staan.


Categorieën: Auteursrecht, Foto's, nocategory, Sociale netwerksites, Zoekmachine

Tags: , , ,