Rechtbank Limburg 27 januari 2015 (vermoeden door raadpleging van internet), ECLI:NL:RBLIM:2015:642

Rechtbank Limburg 27 januari 2015 (vermoeden door raadpleging van internet), ECLI:NL:RBLIM:2015:642

Huurgeschil, eiser is in persoon afwezig. De kantonrechter heeft de gemachtigde van eiser een aantal vragen gesteld omdat het gestelde in de dagvaarding erg afwijkt van hetgeen gebruikelijk is en niet logisch voorkomt. Raadpleging van het internet voorafgaande aan de zitting heeft bij de kantonrechter en de griffier vervolgens het vermoeden gewekt dat het bewuste adres als zodanig niet bestaat en dat op het betreffende adres twee verschillende horecagelegenheden worden geëxploiteerd die beide nog steeds actief zijn, althans actieve websites hebben. Deze bevindingen zijn aan partijen voorgehouden.

De gemachtigde van eiser heeft vervolgens ter zitting medegedeeld dat hij de dagvaarding niet zelf heeft opgesteld, dat zijn cliënt hem eerst twee dagen voor de zitting heeft benaderd en vervolgens een half uur voor de zitting telefonisch heeft meegedeeld niet te kunnen komen en hem heeft verzocht om zonder eiser naar de onderhavige zitting te gaan. Bij gebreke van nadere informatie van eiser kan de gemachtigde van eiser de vragen van de kantonrechter niet beantwoorden, zo geeft hij aan. Daarbij geeft de gemachtigde van eiser aan dat hij zich op zijn positie als raadsman van eiser, gelet op het verweer van gedaagde, zal beraden.

Categorieën: Burgerlijk procesrecht

Tags: , ,