Rechtbank Limburg 28 oktober 2015 (onderzoek aan smartphone), ECLI:NL:RBLIM:2015:9128

Rechtbank Limburg 28 oktober 2015 (onderzoek aan smartphone), ECLI:NL:RBLIM:2015:9128

Vooropgesteld moet worden dat ingevolge artikel 134, eerste lid, Sv juncto artikel 64, eerste lid, Sv alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen, vatbaar zijn voor inbeslagname. Voor de waarheidsvinding mag onderzoek worden gedaan en in het in beslag genomen voorwerp teneinde gegevens voor het strafrechtelijk onderzoek ter beschikking te krijgen. In computers opgeslagen gegevens zijn daarvan niet uitgezonderd. De rechtbank verwijst in dat verband naar HR 20 februari 2007 (ECLI:NL:HR:2007:AZ3564) en HR 29 maart 1994 (ECLI:NL:HR:AD2076). Er zijn geen aanknopingspunten om ten aanzien van (de inhoud van) een smartphone anders te oordelen. Immers, heden ten dage gebruiken velen hun smartphone ook als een computer (e-mail, internet, opslag van gegevens). Tegelijkertijd worden er (via internet) telefoongesprekken gevoerd via een computer.

De rechtbank overweegt dienaangaande voorts dat, anders dan de raadsvrouw heeft gesteld, geen sprake is van een ongebreidelde bevoegdheid van opsporingsambtenaren, nu middels artikel 27 Sv in de door artikel 8 EVRM vereiste subsidiariteits- en proportionaliteitstoets is voorzien.

Categorie├źn: Privacy, Smartphone, Strafvordering

Tags: , , , , , , , ,