Rechtbank Maastricht 1 oktober 2009 (toolmaker), LJN BJ9222 (ECLI:NL:RBMAA:2009:BJ9222)
Rechtbank Maastricht 1 oktober 2009 (toolmaker), LJN BJ9222 (ECLI:NL:RBMAA:2009:BJ9222)

Verzoekster verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege dringende reden bestaande uit onprofessioneel handelen, zijnde buitensporig niet werkgerelateerd internet gebruik tijdens werktijd. Subsidiair vanwege geen vertrouwen meer in verweerder gezien bovengenoemd handelen. Ontbinding zo spoedig mogelijk zonder toekenning van een vergoeding, nu de ontbinding volledig te wijten is aan verweerder. Verzoekster heeft verweerder na controle van het internetgebruik geconfronteerd hiermee en verweerder de keuze gegeven tussen een vaststellingsovereenkomst of een beëindiging via de kantonrechter. Verweerder erkent dat hij gebruik heeft gemaakt van internet en niet werkgerelateerde sites heeft bezocht, de reden was dat hij een autistisch zoontje heeft en daarover informatie zocht en hij gezien de thuissituatie contact met het thuisfront moest houden. Verweerder acht de maatregel die verzoekster voorstaat te rigoureus en acht een ernstige waarschuwing eerder op zijn plaats, te meer nu hij nooit kritiek heeft gehad op zijn functioneren als toolmaker. Dit laatste is door verzoekster desgevraagd bevestigd. De kantonrechter stelt vast dat het internetgebruik kennelijk geen enkele invloed heeft gehad op het functioneren van verweerder. De kantonrechter is van oordeel dat verweerder weliswaar niet werkgerelateerde sites heeft bezocht, maar niet aangetoond is dat hij hiermee een groot aantal uren bezig is geweest. Een ernstige waarschuwing was in casu meer op zijn plaats geweest dan direct de weg naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst in te slaan. Het verzoek wordt afgewezen.


Categorie├źn: nocategory