Rechtbank Middelburg 14 februari 2005 (bedreiging Hirsi Ali en Wilders), LJN AS5730, met noot door Tina van der Linden. (ECLI:NL:RBMID:2005:AS5730)
Rechtbank Middelburg 14 februari 2005 (bedreiging Hirsi Ali en Wilders), LJN AS5730, met noot door Tina van der Linden. (ECLI:NL:RBMID:2005:AS5730)

De rechtbank in Middelburg heeft een 18-jarige verdachte wegens het in 2004 voorbereiden van een terroristische aanslag, bedreiging van de kamerleden Hirsi Ali en Wilders en opruiing, veroordeeld tot 140 dagen jeugddetentie en de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. De verdachte was tijdens het plegen van de feiten minderjarig en volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar. De jeugddetentie is gelijk aan de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht. Het vonnis van de rechtbank is conform de eis van de officier van justitie. De voorbereiding van de aanslag bestond uit het via internet verzamelen van informatie over het maken van een bom, het voorhanden hebben van materiaal dat daarvoor geschikt is en met dat materiaal experimenteren. Het terroristisch oogmerk heeft de rechtbank afgeleid uit opvattingen van verdachte over het met geweld stichten van een wereldwijd islamitisch rijk en het gegeven dat verdachte in het bezit was van informatie over locaties van parlementsgebouwen, ambassades en AIVD. Ook is van betekenis geweest dat verdachte een afscheidsbrief bij zich droeg waarin hij zichzelf als martelaar beschrijft en verantwoordelijkheid aflegt voor een door hem gepleegde daad die in ieder geval zijn eigen dood zou veroorzaken. De bedreigingen bestonden uit het op internet plaatsen van een tekst waarin verdachte opriep tot het creëren van haat tegen en het doden van de beide kamerleden. Met deze tekst en een tekst waarin verdachte heeft opgeroepen tot onder andere het plegen van gijzelingen en een staatsgreep heeft verdachte zich volgens de rechtbank ook schuldig gemaakt aan het aanzetten tot het plegen van gewelddadige acties tegen het openbaar gezag.


Categorie├źn: nocategory