Rechtbank Middelburg 20 januari 2010 (PaySquare vs. Belderok), LJN BL0914 (ECLI:NL:RBMID:2010:BL0914)Rechtbank Middelburg 20 januari 2010 (PaySquare vs. Belderok), ECLI:NL:RBMID:2010:BL0914, LJN
**BL0914**

Gedaagde Belderok heeft een groot aantal feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan volgens haar moet worden geconcludeerd dat de algemene voorwaarden waar eiser PaySquare zich op beroept, onredelijk bezwarend zijn. Naar het oordeel van de rechtbank is dat niet het geval. Er moet van worden uitgegaan dat Belderok zowel de “Instructie t.b.v. Mail Order / Telephone Order per fax” als de Algemene Voorwaarden Kaartacceptatie voor het sluiten van de aansluitovereenkomst heeft ontvangen. Zij is er dus in voldoende mate op gewezen dat het risico van fraude bij het gebruik van creditcards bij MOTO-overeenkomsten voor haar rekening en risico zou komen, ook indien de transactie vooraf door Interpay is geautoriseerd. Belderok had hieruit ook moeten en kunnen afleiden dat door Interpay uitbetaalde bedragen in geval van fraude achteraf bij haar teruggevorderd konden worden. Dat het risico van misbruik bij de acceptant wordt gelegd, is gelet op de aard van de overeenkomst en de wederzijds kenbare belangen van partijen ook niet onredelijk.Categorieën: Algemene voorwaarden, E-commerce, nocategory

Tags: , , , , ,