Rechtbank Middelburg 21 januari 2004 (Platform Zeeuwse LPF), LJN AO2756 met besprekingin Netkwesties door Tonie van Ringelestijn. (ECLI:NL:RBMID:2004:AO2756)
Rechtbank Middelburg 21 januari 2004 (Platform Zeeuwse LPF), LJN AO2756 met besprekingin Netkwesties door Tonie van Ringelestijn. (ECLI:NL:RBMID:2004:AO2756)

Gedaagde heeft op internet jegens eiser beledigende teksten geplaatst. Eiser volgens rechtbank aangetast in eer en goede naam; geen rechtvaardigingsgrond aangenomen. Schadeloosstelling van € 500,-


Categorieën: nocategory, Vrijheid van meningsuiting