Rechtbank Middelburg 28 juli 2011 (Tennis Academy), LJN BR4158 (ECLI:NL:RBMID:2010:BR4158)Rechtbank Middelburg 28 juli 2011 (Tennis Academy), ECLI:NL:RBMID:2010:BR4158, LJN BR4158


Voor zover voor internetrecht van belang: Gedaagde TAR heeft actiefoto’s van eiser heeft geplaatst op haar website. Waar het om gaat is of eiser’s bekendheid in de tennissport ook verzilverbaar is, dat wil zeggen of die bekendheid zodanig is dat commerciële exploitatie ervan door openbaarmaking van portretten redelijkerwijs mogelijk kan worden geacht. Die verzilverbaarheid zou kunnen blijken uit het metterdaad exploiteren van het portretrecht door eiser. Dat de populariteit van eiser verzilverbaar is, zou volgens haar ook kunnen worden afgeleid uit het feit dat TAR uit commerciële overwegingen van de foto’s gebruik maakte om haar “Loot-opleiding” te promoten. De rechtbank kan eiser hierin niet volgen. Bij de foto’s zelf, maar ook elders op de website wordt haar naam niet genoemd. Als de foto’s met het oog op de identiteit van de eiser en wegens een daaraan toegeschreven wervende kracht gebruikt zouden zijn, zou dat slechts kunnen werken ten opzichte van hen die haar goed genoeg kennen om haar te herkennen en, zoals de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen, zou dat een nogal beperkte kring zijn en zou de commerciële betekenis van dat gebruik dus ook beperkt zijn. Om die reden acht de rechtbank het commerciële gebruik van de foto’s slechts in zo geringe mate toegespitst te zijn op – en voort te vloeien uit – de identiteit van eiser dat daaruit het bestaan van een verzilverbare populariteit niet kan worden afgeleid.


Eiser in reconventie heeft zich tenslotte beroepen op haar persoonlijk belang bij het gevraagde verbod, daarin gelegen dat zij zich niet met de kwaliteit van de “Loot-opleiding” kan verenigen en daarmee niet geassocieerd wenst te worden. Dat is wel een gerechtvaardigd belang.

Categorieën: Auteursrecht, Foto's, nocategory, Portretrecht

Tags: , , , , ,