Rechtbank Midden-Nederland 08-01-2021 (onrechtmatige zwartelijst artsen) ECLI:NL:RBMNE:2021:23

Rechtbank Midden-Nederland 08-01-2021 (onrechtmatige wartelijstartsen) ECLI:NL:RBMNE:2021:23ECLI:NL:RBAMS:2020:5254

Stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland (SIN-NL) publiceerde een zwarte lijst van artsen en zorgverleners die zich – volgens SIN-NL – schuldig hebben gemaakt aan beroepsfouten. Ook werden foto’s van de betreffende artsen geplaatst.

Stichting Stop Online Shaming (SOS) heeft de rechtbank verzocht de websites met zwarte lijsten over te dragen aan SOS en SIN-NL te verbieden in de toekomst uitlatingen te doen die smadelijk, lasterlijk of beledigend zijn voor individuele artsen en zorgverleners.

De rechtbank maakt een afweging tussen vrijheid van meningsuiting en het recht op eerbiediging van de goede naam. De rechtbank acht meeste publicaties onrechtmatig onder andere door de gebruikte termen (zoals: zwarte lijst, medische misdrijven en falende artsen) en het (veelal) ontbreken van een feitelijke basis.

Voor de publicaties die niet (op deze grond) onrechtmatig zijn, oordeelt de rechtbank dat artikel 10 AVG deze verbiedt.

Categorieën: AVG, Vrijheid van meningsuiting, Zwarte lijsten

Tags: ,