Rechtbank Midden-Nederland 1 juli 2020 (Siamese tweeling), ECLI:NL:RBMNE:2020:2451

Rechtbank Midden-Nederland 1 juli 2020 (Siamese tweeling), ECLI:NL:RBMNE:2020:2451

Eisers zijn de mentor en bewindvoerder van een Siamese tweeling. Gedaagde is de zus van de tweeling, en heeft sociale media accounts over de tweeling aangemaakt en beheerd op Facebook, Twitter en YouTube. De accounts bevatten foto’s en video’s van de tweeling, waarop tevens gedaagde zelf te zien is.

Eisers stellen dat gedaagde onrechtmatig, dan wel in strijd met de AVG, de Auteurswet, het EVRM en het EU Handvest handelt, door sociale media accounts aan te maken en te beheren en foto’s en video’s van de tweeling zonder hun toestemming, althans inmiddels door hun mentor en bewindvoerder ingetrokken toestemming, op sociale media en op de website van haar eenmanszaak te plaatsen. Eisers willen de accounts zelf in beheer nemen. Gedaagde voert geen verweer tegen de vorderingen. Gedaagde wordt veroordeeld tot onder meer het overdragen van het beheer en de inlog- en toegangscodes van alle sociale media-accounts die op naam van de tweeling zijn aangemaakt, en de verspreiding en/of openbaarmaking van foto’s en video’s waarin de tweeling herkenbaar is afgebeeld en de verwerkingen van persoonsgegevens van de tweeling te staken en gestaakt te houden.

Categorieën: Filmpjes op internet, Foto's, Gegevensbeschermingsrecht, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites

Tags: , , , , , , , , , ,