Rechtbank Midden-Nederland 12 augustus 2015 (TV uitzending op YouTube), ECLI:NL:RBMNE:2015:6002

Rechtbank Midden-Nederland 12 augustus 2015 (TV uitzending op YouTube), ECLI:NL:RBMNE:2015:6002

Voor zover voor internetrecht van belang: Het is niet aannemelijk dat de rechter in de bodemprocedure zal oordelen dat Endemol c.s. door de wijze waarop de tv-uitzending is gemonteerd en deze uit te zenden, onrechtmatig jegens eiser heeft gehandeld.

Buiten dat eiser in deze procedure niet aannemelijk heeft gemaakt dat Endemol c.s. onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiser, is mede van belang dat de enkele stelling van eiser dat Endemol c.s. de hand heeft gehad in het plaatsen van de tv-uitzending op YouTube onvoldoende is om de vordering tot verwijdering toe te wijzen. Immers, eiser heeft op geen enkele wijze aangegeven waarop zijn stelling is gebaseerd, anders dan dat X een anonieme publicist zou zijn die gelieerd is aan Endemol c.s. met als onderbouwing dat een woord in de titel in de op YouTube geplaatste tv-uitzending zou zijn veranderd. Bovendien betwist Endemol c.s. dat X aan Endemol c.s. is gelieerd. Dat Endemol c.s. auteursrechthebbende is op de beelden, doet aan het vorenstaande evenmin af. Endemol c.s., specifiek Endemol Nederland B.V. en SBS Broadcasting B.V., hebben overigens ter zitting aangeboden dat zij een verzoek zullen doen tot het blokkeren van de desbetreffende tv-uitzending op YouTube. Daarmee heeft eiser naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen belang meer bij zijn vordering. De vordering tot het opvragen van de persoonsgegevens van X zal gelet op het vorenstaande eveneens worden afgewezen.

Categorie├źn: Doorgeven NAW-gegevens, Filmpjes op internet, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Positie tussenpersonen

Tags: , , , ,