Rechtbank Midden-Nederland 13 mei 2019 (Cash Center), ECLI:NL:RBMNE:2019:2113

Rechtbank Midden-Nederland 13 mei 2019 (Cash Center), ECLI:NL:RBMNE:2019:2113

Bezwaar tegen sluiting van restaurant. Verweerder, de burgemeester van Amersfoort, had besloten om het restaurant van verzoeker te sluiten omdat er sprake is van een ernstig gevaar voor de openbare orde. Verzoeker had een zogenoemd “Cash Center” in zijn restaurant staan. Met dat apparaat wordt volgens verweerder gelegenheid geboden tot illegaal gokken op sportwedstrijden, wat een overtreding oplevert van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de wet op de kansspelen (Wok) en artikel 2:39, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort (APV). De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder ten onrechte heeft geoordeeld dat sprake is van de hiervoor genoemde overtredingen. Daarvoor vindt de voorzieningenrechter van belang dat niet gebleken is dat verzoeker daadwerkelijk in zijn restaurant de gelegenheid heeft geboden tot het deelnemen aan een (illegaal) kansspel. Op het Cash Center kan immers geen (illegaal) kansspel worden gespeeld. Ook blijkt niet uit het dossier dat verzoeker in zijn restaurant op andere wijze gelegenheid heeft geboden tot het deelnemen aan een (illegaal) kansspel. De nauwe verwevenheid tussen (de geldstromen van) het Cash Center en gokwebsite www.forzza.com wordt bevestigd door dat wat uit het dossier volgt, met inbegrip van de door verweerder overgelegde bestuurlijke rapportages. Nauwe verwevenheid is echter onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van “gelegenheid”, aangezien daarmee nog geen sprake is van een situatie dat er daadwerkelijk in verzoekers restaurant vanwege een door verzoeker geboden gelegenheid – al dan niet op afstand door gelegenheid te geven gebruik te maken van internet voor het bezoeken van gokwebsites (illegaal) is gegokt. Het bezwaar van verzoeker heeft gelet hierop een redelijke kans van slagen. De belangen van verzoeker die pleiten voor het treffen van de gevraagde voorlopige voorziening wegen zwaarder dan de belangen verweerder bij sluiting van het restaurant. Toewijzing van de gevraagde voorlopige voorziening.

Categorieën: Bestuursrecht, Gokken op internet