Rechtbank Midden-Nederland 13 november 2019 (cartoons), ECLI:NL:RBMNE:2019:5278

Rechtbank Midden-Nederland 13 november 2019 (cartoons), ECLI:NL:RBMNE:2019:5278

De cartoons zijn auteursrechtelijk beschermde werken. Aan eiseres als maker komen de auteursrechten daarop toe en gedaagde maakt inbreuk op die auteursrechten door de cartoons zonder toestemming in gewijzigde vorm op Facebook openbaar te maken. Vermeende onwetendheid van gedaagde ten aanzien van de auteursrechtelijke bescherming die op cartoons rust, doet hier niets aan af. Ook het onbewust schenden van auteursrechten komt voor rekening en risico van de inbreukmaker.

Ten aanzien van hoogte schadevergoeding: De kantonrechter volgt eiseres in haar standpunt dat voor de schadeberekening in dit geval aansluiting kan worden gezocht bij de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem (van 2015): € 192 voor afbeelding van 400×600 pixels per week op site zonder eigen domeinnaam, plus een opslag van 25% per afbeelding als vergoeding voor geleden schade vanwege het ontbreken van de naamsvermelding bij de afbeeldingen en het gebruik in bewerkte vorm.

Categorieën: Auteursrecht, Foto's, Hoogte schadevergoeding, Sociale netwerksites

Tags: , , ,