Rechtbank Midden-Nederland 14 november 2018 (schrijver), ECLI:NL:RBMNE:2018:5594

Rechtbank Midden-Nederland 14 november 2018 (schrijver), ECLI:NL:RBMNE:2018:5594

De inhoud van de bestreden zoekresultaten zijn, gelet op het debat tussen partijen in deze procedure, dus niet evident onjuist en dus relevant voor het publiek en nog steeds actueel.

Verder is van belang dat verzoeker een – niet onbekend – schrijver is, waardoor hij als een publiek persoon wordt beschouwd. Dit wordt door hemzelf ook niet weersproken. Uit de door verzoeker overgelegde correspondentie blijkt dat hij nog steeds als schrijver wenst verder te gaan. Hij heeft uitgeverijen benaderd om zijn werken te publiceren, die zijn verzoek vervolgens hebben afgewezen (mede) door hetgeen zij via Google Search over verzoeker te weten zijn gekomen. Daarnaast volgt uit de overgelegde correspondentie dat verzoeker ook als docent aan de slag wil. Hij heeft diverse malen gesolliciteerd naar een functie als docent en heeft zich in 2016 voor de masteropleiding leraar VHO in maatschappijleer aangemeld. Gelet op de professie van verzoeker en zijn wens om ook als docent aan de slag te gaan, zijn de beschuldigingen over plagiaat en het ten onrechte voeren van academische titels dan ook een onderwerp van maatschappelijk debat. Het publiek heeft er belang bij om (journalistieke) berichtgeving, uit verschillende bronnen hieromtrent, te kunnen vinden en daarmee een eigen afweging te kunnen maken. De omstandigheid dat verzoeker door de berichtgeving mogelijk niet aan de slag kan als schrijver en/of docent leidt dus niet tot een andere uitkomst. De afwijzende reacties op de sollicitaties van verzoeker illustreren ook het belang dat (mogelijke) werk- en opdrachtgevers in de branche waarin verzoeker werk zoekt hechten aan het, via zoekresultaten, vinden van publicaties over zijn persoon.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het belang van Google en het belang van internetgebruikers die mogelijk toegang willen krijgen tot de desbetreffende zoekresultaten prevaleert boven het belang van verzoeker.

Categorieën: Right to be forgotten

Tags: , , , ,