Rechtbank Midden-Nederland 15 februari 2018 (bitcoin minen), ECLI:NL:RBMNE:2018:368

Rechtbank Midden-Nederland 15 februari 2018 (bitcoin minen), ECLI:NL:RBMNE:2018:368

 Geschil over ontslag op staande voet van systeembeheerder die een zogenaamde bitcoinmachine had geïnstalleerd in een serverkast op zijn werk.

Rechter: oordeel dat voorgaande gronden alleen niet tot een ontslag op staande voet leiden. Het zwaartepunt in deze zaak ligt in het gebrek aan vertrouwen dat verweerster naar aanleiding van dit incident in verzoeker heeft gekregen. Ook dit heeft zij aan het ontslag ten grondslag gelegd. verweerster stelt daarbij dat zij volledig wil kunnen vertrouwen op een systeembeheerder en van iemand met een dergelijke functie moet kunnen verwachten dat hij volledig integer handelt. De kantonrechter is met verweerster van oordeel dat verzoeker had moeten aanvoelen dat hij met dit gedrag een grens heeft overschreden, met name nu dit heimelijk is gegaan. Hij heeft hierbij een grote inschattingsfout gemaakt. Van een systeembeheerder moet je kunnen verwachten dat hij integer en betrouwbaar is en het plaatsen van een bitcoinmachine binnen een bedrijfsomgeving voor eigen gebruik valt daar niet onder. Wat in deze zaak zwaar meeweegt is dat verzoeker nooit eerder dergelijk gedrag heeft getoond en dat niet gebleken is dat zijn werkzaamheden er onder hebben geleden. De kantonrechter is van oordeel dat deze gemaakte fout hem niet zodanig zwaar moet worden aangerekend dat het gelet op alle omstandigheden van het geval als een dringende reden kwalificeert.

Categorieën: Arbeidsrecht, Bitcoins

Tags: , , , , , ,