Rechtbank Midden-Nederland 15 maart 2017 (privé tweets), ECLI:NL:RBMNE:2017:1393

Rechtbank Midden-Nederland 15 maart 2017 (privé tweets), ECLI:NL:RBMNE:2017:1393

De vraag of de tweets aan gedaagde Probeleggen kunnen worden toegerekend, dient beantwoord te worden aan de hand van toets of de desbetreffende handelingen in het maatschappelijk verkeer als gedragingen van de rechtspersoon (Probeleggen) hebben te gelden. Vast staat dat C en B hebben getwitterd met hun eigen privé Twitteraccounts en dus niet met het Twitteraccount van Probeleggen. Beide Twitteraccounts vermelden expliciet “Tweets op persoonlijke titel”, hetgeen naar het oordeel van de rechtbank meebrengt dat B en C dus niet twitterden in hun functie van indirect bestuurders van Probeleggen, maar (louter) voor zichzelf. Ook uit de inhoud van de tweets valt niet af te leiden dat deze (ondanks de disclaimer “op persoonlijke titel”) als tweets van Probeleggen beschouwd moeten worden, nu laatstgenoemde in het geheel niet genoemd wordt in deze tweets, zodat de tweets niet beschouwd kunnen worden als handelingen waarmee Probeleggen zelf naar buiten treedt. Het enkele feit dat een derde partij, te weten Carpathia B.V. de tweets kennelijk toch linkt aan Probeleggen brengt de rechtbank niet tot een ander oordeel. Het betreft immers slechts één enkele tweet en daarbij kan op voorhand niet worden uitgesloten dat dit een tweet is “voor de show”, zoals door Probeleggen is aangevoerd gezien de verwevenheid tussen A , Marktgevoel, eiser Mountainshield Management en Carpathia. De rechtbank oordeelt derhalve dat de tweets afkomstig zijn van C en B en dat er onvoldoende aanleiding bestaat om deze privé-tweets (zo deze al als onrechtmatige handelingen zouden moeten worden gekwalificeerd) toe te rekenen aan Probeleggen.

Categorieën: Twitter

Tags: , , , , ,