Rechtbank Midden-Nederland 15 oktober 2020 (Yource), ECLI:NL:RBMNE:2020:4397

Rechtbank Midden-Nederland 15 oktober 2020 (Yource), ECLI:NL:RBMNE:2020:4397

Uit het feit dat Yource veel internetverkeer genereert, volgt niet automatisch dat Yource een “bekend merk” is, zoals vereist voor een geslaagd beroep op art. 9 lid 2 sub c Uniemerkenverordening respectievelijk art. 2.20 lid 2 sub c BVIE.

In dit kort geding kan niet worden geoordeeld dat bij Yource en Fintrex c.s. sprake is van dezelfde of gelijksoortige waren of diensten, als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Het enkele feit dat beide merken ingeschreven staan voor Klasse 35 maakt dit niet anders.

Er vanuit gaande dat de ondernemingen Yource en Fintrex c.s. andere diensten verlenen en zich ook richten op een ander publiek, weegt bij de beoordeling van de handelsnaaminbreuk zwaar dat de aard van de ondernemingen verschillend is. De omstandigheid dat Yource en Fintrex c.s., weliswaar opererend vanuit andere vestigingsplaatsen, hun diensten op het internet aanbieden en dus beide ondernemingen een breed handelsgebied hebben, is in dat kader niet doorslaggevend. Geen geslaagd beroep op bescherming van handelsnaam.

Categorieën: Handelsnaamrecht, Merkenrecht

Tags: , , , , , , ,