Rechtbank Midden-Nederland 16 december 2015 (Spotweb app), ECLI:NL:RBMNE:2015:8974

Rechtbank Midden-Nederland 16 december 2015 (Spotweb app), ECLI:NL:RBMNE:2015:8974

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het toetsingskader van het arrest Lycos/Pessers (HR 25 november 2005, ECLI:HR:2005:AU4019) nog steeds geldt.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Brein in het onderhavige geval onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het de bedoeling was van de klant van Ziggo om derden gebruik te laten maken van de Spotweb app die hij op zijn server had geïnstalleerd, en dat hij dat gebruik heeft aangemoedigd.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn de aanwijzingen die duiden op een doelbewust faciliteren en aanmoedigen van inbreuken op auteursrechten niet van voldoende gewicht om voldoende aannemelijk te achten dat de klant van Ziggo onrechtmatig heeft gehandeld jegens de bij Brein aangesloten auteursrechthebbenden. Nu dat een basisvoorwaarde is om tot onrechtmatigheid van de weigering van Ziggo (om de NAW-gegevens van de klant te verstrekken) te komen, kan de vordering van Brein niet op de primaire grondslag worden toegewezen.

Categorieën: Auteursrecht, Doorgeven NAW-gegevens, Positie tussenpersonen

Tags: , , , , , ,