Rechtbank Midden-Nederland 2 november 2016 (panoramafoto), ECLI:NL:RBMNE:2016:5518

Rechtbank Midden-Nederland 2 november 2016 (panoramafoto), ECLI:NL:RBMNE:2016:5518

Tussen partijen staat vast dat de foto zonder toestemming van eiser door gedaagde is bewerkt en vervolgens op de website openbaar is gemaakt zonder vermelding van de naam van eiser als maker. Gelet daarop is er sprake van een inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eiser en daarmee van onrechtmatig handelen van gedaagde jegens eiser op grond waarvan gedaagde schadeplichtig is. De vermeende onwetendheid van gedaagde ter zake van de auteursrechtelijke bescherming die op de foto rust, doet hier niets aan af. Ook het onbewust schenden van het auteursrecht komt voor rekening en risico van de inbreukmaker.

De kantonrechter acht het in dit geval redelijk om naast het genoemde bedrag aan gederfde licentievergoeding een opslag van 25% te hanteren als vergoeding voor geleden schade vanwege misgelopen exposure als gevolg van het ontbreken van de naamsvermelding en vanwege de aangebrachte wijzigingen in het werk.

Gelet op het vorenstaande bepaalt de kantonrechter de door gedaagde te vergoeden schade op een bedrag van € 625,00.

Categorieën: Auteursrecht, Foto's, Hoogte schadevergoeding

Tags: , ,