Rechtbank Midden-Nederland 20 april 2016 (drugsbaron), ECLI:NL:RBMNE:2016:2202

Rechtbank Midden-Nederland 20 april 2016 (drugsbaron), ECLI:NL:RBMNE:2016:2202

De zinsnede in het nieuwsbericht van 12 mei 2015 dat “een van de opgepakte mannen een voormalige compagnon is van … eiser ” is alleen is gebaseerd op informatie die afkomstig is van S . Wat er ook zij van de betrouwbaarheid van deze bron, er is dus maar sprake van één niet-gezaghebbende bron die in het bericht anoniem wordt opgevoerd en die niet door een andere bron is bevestigd. Daarmee vindt deze zinsnede niet voldoende steun in het destijds bij de NOS beschikbare feitenmateriaal.

Vaststaat dat de NOS in het onderhavige geval geen wederhoor heeft gepleegd bij eiser. Naar het oordeel van de rechtbank had dat in het onderhavige geval wel van de NOS mogen worden gevergd, omdat zij zich baseerde op bronnen die zij in haar publicaties anoniem wilde houden.

Voorts heeft eiser gevorderd om de NOS te veroordelen om (primair) de betreffende publicaties offline te halen. De NOS heeft tegen de inhoud en strekking van deze vordering geen verweer gevoerd, zodat de rechtbank deze vordering zal toewijzen.

Categorieën: Anonimiteit, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , ,