Rechtbank Midden-Nederland 20 november 2013 (Russische oude dame), ECLI:NL:RBMNE:2013:5710Rechtbank Midden-Nederland 20 november 2013 (Russische oude dame), ECLI:NL:RBMNE:2013:5710

Geschil tussen woonstichting en bejaarde Russische dame over schotelantenne. Woonstichting wil geen individuele afweging maken maar heeft beleid om verzoeken voor schotelantennes categorisch af te wijzen.


Een beroep op de uitzondering van artikel 10 lid 2 EVRM brengt echter mee dat een dergelijke individuele afweging juist wel moet worden gemaakt. De vordering van SSW tot verwijdering van de schotelantenne komt daarom in beginsel niet voor toewijzing in aanmerking.


Het is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de verhuurder zich erop beroept, dat een huurder op voorhand afstand heeft gedaan van door het EVRM toegekende rechten.


Volgens SSW zijn Russische zenders echter ook via internet te ontvangen. Volgens gedaagde is dit geen werkbaar alternatief voor haar. Een pc en/of internet-tv kan zij niet zelfstandig bedienen vanwege haar leeftijd (84 jaar), fysieke beperkingen (Parkinson, artrose en beperkt gezichtsvermogen) en mentale beperkingen. Zij woont alleen, en kan daarom niet op elk (willekeurig) moment van de dag hulp van kinderen of derden inroepen.


SSW voert hiertegen aan dat deze omstandigheden haar niet kunnen worden tegengeworpen. De instellingen moeten toch zodanig kunnen worden voorgeprogrammeerd, dat gedaagde ook voor het bekijken van zenders via internet, maar enkele knoppen hoeft te bedienen.


De kantonrechter volgt SSW hierin niet. Hij acht het voldoende aannemelijk dat gedaagde gelet op haar leeftijd (en naar de kantonrechter aanneemt: zonder enige computerervaring) en fysieke beperkingen (dat zij aan Parkinson lijdt en dat zij door artrose niet in staat is een laptop te bedienen, is niet door SSW betwist) er niet in zal slagen voldoende vertrouwd te raken met een pc en/of interactieve tv.


Categorie├źn: Algemene voorwaarden, Huurrecht, nocategory, Ontvangstvrijheid, Televisie via internet

Tags: , , , , , , , , ,