Rechtbank Midden-Nederland 22 juli 2013 (voetballers en hun taalgebruik), ECLI:NL:RBMNE:2013:2907Rechtbank Midden-Nederland 22 juli 2013 (voetballers en hun taalgebruik), ECLI:NL:RBMNE:2013:2907

Gedaagde heeft foto waar eiser auteursrecht op heeft, zonder toestemming en zonder bronvermelding op website gepubliceerd. Auteursrechtinbreuk staat vast. Het door gedaagde gestelde dat de foto slechts in klein formaat op de website is geplaatst als decoratie bij het artikel en in deze verminkte vorm op tientallen andere websites staat, doet evenmin iets aan de inbreuk af. De kantonrechter gaat uit het van het gestelde commerciële gebruik van de foto, nu dit door gedaagde onvoldoende gemotiveerd is bestreden. De enkele omstandigheid dat de foto door eiser op zijn niet-commerciële website is geplaatst, maakt immers niet dat daarvan geen sprake zou zijn.


De kantonrechter neemt voor de begroting van de schade als uitgangspunt dat eiser ten minste aanspraak heeft op voldoening door gedaagde van een schadebedrag gelijk aan de gebruikelijke licentievergoeding die gedaagde verschuldigd zou zijn geweest indien zij voorafgaand aan de plaatsing toestemming had gevraagd. Voor zover eiser betoogt dat verhoging van de licentievergoeding op zijn plaats is ter preventie tegen toekomstige inbreuken op het auteursrecht, gaat de kantonrechter daaraan voorbij. Dit zou neerkomen op een boete in plaats van schadevergoeding en voor toewijzing van een boete is binnen het kader van artikel 27a Aw geen plaats. De kantonrechter acht het in dit geval redelijk om naast het genoemde bedrag aan gederfde licentievergoeding een opslag van 25% te hanteren als vergoeding voor de geleden schade vanwege de gestelde vermindering van de exploitatiemogelijkheden als gevolg van het ontbreken van de naamsvermelding en de verminking van de foto.


Categorie├źn: Auteursrecht, Foto's, Hoogte schadevergoeding, nocategory

Tags: , , ,