Rechtbank Midden-Nederland 23 mei 2018 (zorginstelling), ECLI:NL:RBMNE:2018:2200

Rechtbank Midden-Nederland 23 mei 2018 (zorginstelling), ECLI:NL:RBMNE:2018:2200

Ouders van uit huis geplaatste kinderen uiten zich in blog, op Facebook en op Instagram over zorginstelling waar hun kinderen verblijven.

In de loop van de tijd is het contact tussen gedaagden en hun kinderen geheel verloren gegaan. In de afgelopen jaren is er geen omgang geweest en aan gedaagden is ook lange tijd niet of nauwelijks informatie over (de ontwikkeling van) hun kinderen verstrekt. Gedaagden vragen aandacht voor deze situatie door hiervan melding te maken op hun blog en op Facebook.

Dat staat er niet steeds letterlijk, maar uit de toelichting op de zitting blijkt dat zij gedreven worden door het door hen ervaren onrecht. Op de vraag van de voorzieningenrechter of de uitlatingen in het blog en op Facebook als een schreeuw om aandacht van de ouders voor hun situatie gelezen moeten worden is een bevestigend antwoord gekomen. Feitelijk willen gedaagden vooral herstel van het contact met hun kinderen. Daarnaast vinden zij dat het hun aangedane onrecht niet in de doofpot gestopt mag worden.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat gedaagden te ver zijn gegaan.

Zonder voorbij te gaan aan het feit dat een uithuisplaatsing een zeer ingrijpende beslissing is, past het niet daarover te spreken in termen als deportatie of om andere verwijzingen naar de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog te maken. Evenzo gaat het te ver om te spreken over kinderverkrachters of bewoordingen te gebruiken die een vergelijkbare emotie oproepen.

Gedaagden worden veroordeeld alle blogberichten waarin eiseres of haar medewerkers genoemd worden te verwijderen. Ook zal de voorzieningenrechter gedaagden verbieden publiekelijk negatieve uitlatingen te doen over de stichting en haar medewerkers. Gedaagden moeten in ieder geval geen namen noemen.

Categorie├źn: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociaal zekerheidsrecht, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , ,