Rechtbank Midden-Nederland 24 oktober 2018 (BIG-register), ECLI:NL:RBMNE:2018:5152

Rechtbank Midden-Nederland 24 oktober 2018 (BIG-register), ECLI:NL:RBMNE:2018:5152

Gedaagde vermeldt de naam van eiser op een zwarte lijst op internet na doorhaling van eiser in

het BIG-register als GZ-psycholoog. Het BIG-register is niet te benaderen via een zogenoemde zoekmachine op het internet. Pas als iemand op de website van het BIG-register is aanbeland, kan op naam van een gezondheidszorgwerker worden gezocht.

De kantonrechter oordeelt dat geen van deze toevoegingen aan de naam van eiser door gedaagde onrechtmatig is. De aanvullingen zijn van feitelijke aard (“werkt als”, ‘profileert zich als”) en niet feitelijk onjuist. De gestelde vraag (“Hoe valt dit te rijmen”) en de toevoeging (“Nader onderzoek is noodzakelijk”) vallen naar het oordeel van de kantonrechter zonder twijfel onder het recht van vrije meningsuiting en zijn opmerkingen en vragen die in de context van de doorhaling van een inschrijving in het BIG-register niet ongerechtvaardigd zijn. Deze opmerkingen en vragen zien immers op de gevoelde noodzaak kritisch te blijven op werkzaamheden van een gezondheidszorgwerker na een dergelijke doorhaling. Doel van het BIG-register is immers mede te voorkomen dat personen wier inschrijving is doorgehaald niet op een andere manier alsnog doen wat hen niet is toegestaan. Het kan gedaagde niet worden tegengeworpen dat zij kritisch is op het verwerkelijken van deze doelstelling.

Dit oordeel wordt niet anders doordat, zoals eiser stelt, eiser last ondervindt van deze vermeldingen. Zo zou hij een verlenging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst (in een ziekenhuis) niet hebben gekregen omdat die werkgever had gezien dat eiser op de website van gedaagde vermeld staat. Bovendien geldt dat, zoals eiser tijdens de pleidooizitting heeft verklaard, dat die werkgever heeft gezegd dat hij het eiser met name verweet dat hij bij de aanvang van het dienstverband geen melding van de doorhaling had gedaan. De vermelding op de websites van de gedaagde is daarvan niet de oorzaak. Datzelfde geldt voor de stelling van eiser , dat zijn kinderen op deze wijze van de hem verweten feiten op de  hoogte zijn gekomen. De kantonrechter overweegt dat de oorzaak van deze problemen ligt in het gedrag van eiser, niet in de publicaties van de gedaagde.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting, Zoekmachine, Zwarte lijsten

Tags: , , , ,