Rechtbank Midden-Nederland 25 oktober 2019 (OM – SIN NL), ECLI:NL:RBMNE:2019:4954

Rechtbank Midden-Nederland 25 oktober 2019 (OM  – SIN NL), ECLI:NL:RBMNE:2019:4954

SIN-NL is een stichting die zich inzet om de positie van slachtoffers van medische fouten of hun nabestaanden en de patiëntveiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. SIN-NL publiceert op het internet een “zwarte lijst artsen” en een “zwarte lijst rechters”. Op deze zwarte lijsten staan namen van artsen, rechters en andere personen en organisaties binnen de gezondheidszorg en de overheid die volgens SIN-NL tuchtrechtelijk, strafrechtelijk of anderszins verwijtbaar handelen. Mevrouw A is als officier van justitie in een strafzaak waarin gedaagde ( de voorzitter van SIN-NL) werd vervolgd voor smaad, laster en/of belediging van een neuroloog opgetreden. Als gevolg hiervan is mevrouw A op de websites geplaatst. Volgens het OM is sprake van onder meer onrechtmatige uitingen, uitingen in strijd met de AVG en wordt inbreuk gemaakt op het portretrecht van mevrouw A. De vorderingen worden toegewezen. Bij de beantwoording van de vraag of een uitlating onrechtmatig is, moeten twee belangrijke maatschappelijke belangen worden afgewogen. Enerzijds het belang dat individuele burgers niet door publicaties worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. Anderzijds het belang dat niet – door gebrek aan bekendheid bij het grote publiek – misstanden die de samenleving raken, kunnen blijven voortbestaan. Nu de uitingen geen steun vinden in het feitenmateriaal, geen sprake is van een misstand en een Officier van Justitie zich minder makkelijk kan verweren weegt het belang van het OM hier zwaarder dan het belang van gedaagde. Ook de uitlatingen over de echtgenoot van mevrouw A zijn onrechtmatig. Voorts wordt geoordeeld dat sprake is van inbreuk op het portretrecht van mevrouw A, omdat geen toestemming is gegeven voor het plaatsen van het portret. De publicaties worden voorts in strijd met de AVG geacht (nu dit niet is weersproken)

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Portretrecht, Zwarte lijsten

Tags: , , ,