Rechtbank Midden-Nederland 26 oktober 2016 (Zorggroep Alliade), ECLI:NL:RBMNE:2016:5677

Rechtbank Midden-Nederland 26 oktober 2016 (Zorggroep Alliade), ECLI:NL:RBMNE:2016:5677

Geschil over uitzendingen van RTL Nieuws over Zorggroep Alliade.

Twee uitzendingen, waarin oud-werknemers aan het woord komen die spreken over zelfverrijking van de bestuurders en werkzaamheden van jongeren met PGB’s worden niet onrechtmatig geacht,  gezien het publieke belang, de inhoud en de wijze waarop het nieuws is gepresenteerd. Bovendien zijn de uitingen niet door RTL zelf gedaan en is er hoor- en wederhoor toegepast.

In een derde uitzending stelt RTL dat de bestuurders zijn opgestapt omdat zij rommelden met zorgbudgetten van kwetsbare jongeren. De rechtbank oordeelt dat die stelling onrechtmatig is omdat er onvoldoende grond voor is en er geen hoor- en wederhoor heeft plaatsgevonden.

De rechtbank beveelt RTL tot het plaatsen van een rectificatie.

De rectificatie dient geplaatst te worden zonder toevoegingen, in een zwart kader waarbij het woord ‘Rectificatie’ dient te worden geplaatst in een lettertype in grootte gelijk aan de hoofdletters in de kop van het door RTL Nieuws op de website gepubliceerd artikel ‘Gerommel met PGB’. De rest van de tekst dient geplaatst te worden in een lettertype in grootte gelijk aan het normale lettertype dat gebruikt wordt voor de inhoud van een regulier artikel. De rectificatie dient zo te worden geplaatst dat deze gedurende veertien dagen direct zichtbaar is op de openingspagina van de website van RTL Nieuws.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , ,