Rechtbank Midden-Nederland 26 oktober 2018 (aansprakelijke domeinnaamhouder), ECLI:NL:RBMNE:2018:5205

Rechtbank Midden-Nederland 26 oktober 2018 (aansprakelijke domeinnaamhouder), ECLI:NL:RBMNE:2018:5205

Als onbetwist staat vast dat de artikelen over eisers en hun onderneming die zijn gepubliceerd op de website onrechtmatig zijn. Ook staat vast, nu dit niet is betwist, dat de auteur van deze artikelen niet is te achterhalen door een constructie die gedaagde (onder de naam van zijn bedrijf) aanbiedt. Eisers zagen zich daardoor genoodzaakt de eerstvolgende in de keten van auteur tot – uiteindelijk – SIDN aan te spreken en dat is de domeinnaamhouder, gedaagde. Eisers hebben niet gesteld dat gedaagde ook de hostingprovider is. Of dat het geval is, kan in het midden blijven in het licht van het volgende. Indien gedaagde ook de hostingprovider is, is zij aansprakelijk op grond van artikel 6:196c lid 4 BW. Indien gedaagde dit niet is, acht de voorzieningenrechter haar aansprakelijk op grond van artikel 6:162 BW (voor zover vereist in combinatie met artikel 6:196c lid 5 BW). Gedaagde heeft er namelijk door de constructie op naam van zijn bedrijf voor gezorgd dat de auteur van de artikelen onbekend blijft en zij heeft niet adequaat gehandeld nadat zij ermee bekend is geworden dat deze auteur onrechtmatige content heeft geplaatst op de website die onder haar domeinnaam hangt, terwijl eisers onbetwist hebben gesteld dat gedaagde de artikelen kan verwijderen en de website buiten gebruik kan stellen. Sterker, gedaagde heeft – toen zij door eisers werd aangeschreven – slechts gereageerd door een link te mailen van een filmpje op YouTube van een sketch uit de serie “Little Britain” met het thema “computer says no”. Dit bevestigt de indruk dat gedaagde doelbewust faciliteert dat auteurs anoniem en zonder consequenties onrechtmatige content kunnen plaatsen op de websites die hangen onder de domeinnamen van gedaagde. Hierdoor handelt gedaagde zelfstandig in strijd met wat volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer

betamelijk is en dit gedrag is haar toe te rekenen. Bovendien is – onbetwist – gesteld dat eisers

door dit handelen schade lijden. Ook het ongeoorloofde gebruik van het portret van eisers is

onrechtmatig jegens hen.

Categorieën: Anonimiteit, Domeinnamenrecht, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Positie tussenpersonen

Tags: , , , , , , ,