Rechtbank Midden-Nederland 27 oktober 2017 (moviestreamer), ECLI:NL:RBMNE:2017:5510

Rechtbank Midden-Nederland 27 oktober 2017 (moviestreamer), ECLI:NL:RBMNE:2017:5510

De kernvraag die in deze kortgedingprocedure aan de orde is, luidt of Moviestreamer door het aanbieden van de verkorte unieke hyperlink (url) inbreuk maakt op het auteursrecht en de naburige rechten van de aangeslotenen van BREIN. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de bodemrechter in een bodemprocedure zal oordelen dat dat het geval is en wijst de vorderingen daarom toe.

Vaststaat dat de door Moviestreamer aangeboden verkorte unieke hyperlink toegang geeft tot een .m3u bestand. Dit bestand geeft toegang tot andere hyperlinks. Met die andere hyperlinks kunnen klanten vervolgens de content van de desbetreffende sites openen en bekijken.

Voldoende is komen vast te staan dat de content die kan worden ontsloten met de door Moviestreamer aan haar klanten doorgegeven hyperlink, op de desbetreffende website(s) aanwezig is zonder toestemming van de rechthebbenden.

Voldoende is komen vast te staan dat Moviestreamer van het genoemde illegale karakter weet of behoort te weten.

Voorts is de voorzieningenrechter van oordeel dat de verstrekking door Moviestreamer van de bewerkte hyperlinks aan haar klanten heeft te gelden als een mededelingshandeling.

Ook is de voorzieningenrechter van oordeel dat de door Moviestreamer gedane mededelingen worden gedaan aan een publiek. Het gaat daarbij immers om een onbepaald aantal potentiële ontvangers die van de beschermde werken, op de aan het handelen van Moviestreamer eigen technische werkwijze, kennis kunnen nemen en een nieuw publiek vormen, nu deze ontvangers door de rechthebbenden niet in aanmerking zijn genomen toen zij toestemming verleenden voor de oorspronkelijke mededeling van hun werk aan het publiek. En ook is er sprake van een winstoogmerk.

Categorieën: Auteursrecht, Hyperlinks, Streamen

Tags: , , , , , , , , ,