Rechtbank Midden-Nederland 28 september 2020 (ruchtbaarheid via YouTube), ECLI:NL:RBMNE:2020:4098

Rechtbank Midden-Nederland 28 september 2020 (ruchtbaarheid via YouTube), ECLI:NL:RBMNE:2020:4098

Voor zover van belang voor internetrecht: Onder ‘ruchtbaarheid geven’ als bedoeld in artikel 261 Sr dient te worden verstaan ‘het ter kennis van het publiek brengen’. Met zodanig ‘publiek’ is een bredere kring van betrekkelijk willekeurige derden bedoeld. Van ‘het kennelijke doel om ruchtbaarheid te geven’ kan ook sprake zijn indien de mededeling aan niet meer dan één persoon is gedaan. Wel moet uit de bewijsmiddelen kunnen worden afgeleid dat die mededeling is gedaan met het kennelijke doel daaraan ruchtbaarheid te geven.

De rechtbank overweegt dat het een feit van algemene bekendheid is dat publicatie van een filmpje op YouTube en de inhoud daarvan in het openbaar plaatsvindt, met het kennelijke doel om daar ruchtbaarheid aan te geven. Dat het filmpje op YouTube uiteindelijk ‘maar’ vier keer is bekeken doet daaraan niet af.

Categorieën: Belediging (strafrecht), Filmpjes op internet, Openbaar

Tags: , , , , ,