Rechtbank Midden-Nederland 29 juli 2015 (Music Creations Publishing), ECLI:NL:RBMNE:2015:5442

Rechtbank Midden-Nederland 29 juli 2015 (Music Creations Publishing), ECLI:NL:RBMNE:2015:5442

Ontbinding muziekuitgaveovereenkomst. Voor zover voor internetrecht van belang:

Dat eiser geen enkele of nauwelijks enige prestatie heeft verricht en dientengevolge de klachtplicht toepassing mist, zoals gedaagde stelt, is niet gebleken. Gedaagde betwist immers op zich niet dat (onder andere) op YouTube werken van gedaagde zijn geplaatst, een website op internet is geplaatst, bladmuziek is uitgebracht, en met Sony/ATV, Sail Amsterdam en Vrienden Van Amstel contact is geweest. De verweren van [gedaagde] richten zich ook op andere aspecten, met name ten aanzien van de afdrachtplicht. Of en welke promotie- en exploitatiewerkzaamheden hebben plaatsgevonden, moeten, zoals uit de stellingen van gedaagde volgt, dan ook in dat licht worden bezien. Dat die werkzaamheden (deels) niet op eigen initiatief van eiser, maar op initiatief van derden, zijn geschied maakt dit niet anders. Ook in dat geval heeft eiser als muziekuitgever aan het maken van de afspraken moeten meewerken en in het kader daarvan werkzaamheden moeten verrichten.

Categorie├źn: Filmpjes op internet, Verbintenissenrecht

Tags: , , ,