Rechtbank Midden-Nederland 29 juli 2020 (ComplianceSearch), ECLI:NL:RBMNE:2020:3239

Rechtbank Midden-Nederland 29 juli 2020 (ComplianceSearch), ECLI:NL:RBMNE:2020:3239

Geschil over de vraag of gedaagde IT-dienstverlener een mailbox geopend en gekopieerd heeft.

Gedaagde heeft in deze procedure gedetailleerd uitgelegd welk onderzoek zij heeft gedaan en waarom. Gedaagde stelt dat zij het vermoeden had dat A zich toegang had verschaft tot de router en de firewall. Dat vermoeden was gestoeld op een mededeling van A tegenover een medeweker van gedaagde dat hij de gewenste configuratiegegevens zelf van de router zou halen. Een externe hack moest echter ook worden uitgesloten, aldus gedaagde. Volgens gedaagde is een beperkt onderzoek, een ‘ComplianceSearch’, uitgevoerd naar de mailbox van A. Daarbij konden volgens gedaagde alleen gegevens bekend worden over het aantal items in de mailbox en, bij een ‘export’ die volgens gedaagde niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, de inhoud van de ‘regels’ (afzender/ontvanger, onderwerp, tijdstip), maar niet de inhoud van de e-mails. Dat type onderzoek heeft zij laten repliceren, waarvan verslag is gedaan.

Gedaagde zou niet zonder toestemming van eiseres of een bevoegde derde naar de inhoud van de e-mails kijken, aldus gedaagde.

Tegen de achtergrond van wat gedaagde over het onderzoek naar voren heeft gebracht, kon van eiseres worden verlangd dat zij feitelijke en concrete informatie zou aanleveren waaruit volgens haar volgt dat gedaagde een kopie heeft gemaakt van de mailbox van A en de inhoud van de e-mails heeft bekeken of kunnen bekijken. Feitelijke en concrete aanwijzingen heeft eiseres niet gegeven.

Categorieën: Bewijs (privaatrechtelijk), E-mail, Verbintenissenrecht

Tags: , , ,