Rechtbank Midden-Nederland 3 september 2013 (informatierechercheur KLPD), ECLI:NL:RBMNE:2013:3685Rechtbank Midden-Nederland 3 september 2013 (informatierechercheur KLPD), ECLI:NL:RBMNE:2013:3685

Strafontslag door verweerder Korpschef van politie van eiser, wegens zeer ernstig plichtsverzuim.


Verweerder heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat eiser zich in ieder geval met de e-mail schuldig heeft gemaakt aan zeer ernstig plichtsverzuim, nu eiser hiermee de verdenking van afdreiging op zich heeft geladen. Eiser heeft met deze e-mail immers de indruk gewekt dat als A hem geen € 250,- zou betalen, hij dan een seksfilm van haar op You Tube zou zetten en haar andere eigendommen, waaronder spullen van haar moeder en haar kind, zou weggooien. De rechtbank volgt eiser voorts niet in zijn stelling dat deze gedragingen alleen de privésfeer raken. Ook het handelen buiten diensttijd kan onder omstandigheden strijdig zijn met hetgeen een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen en dus plichtsverzuim opleveren.


Ook raadplegen van een politie informatiesysteem om te kijken of een auto nog op A’s naam stond, dus voor privédoeleinden, levert plichtsverzuim om.


Categorieën: Afdreiging (art. 318 Sr.), Ambtenarenrecht, Filmpjes op internet, nocategory

Tags: , , , , , ,